Новини

За контакти

Сдружение „Паралел“
Гр. Сливен, ул. „Сава Филаретов“ 19
Тел. 0887 77 94 70
Лице за контакт: Руслан Кънев, Организатор обучения;
ruslan.kunev@gmail.com

Фондация „Регионален център за икономическо развитие“
Гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ 3
Мобилни телефони: 0887811025; 0878577981
redc_sliven@abv.bg
http://www.redc-sliven.org/

Община Сливен
Гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1
Тел.: 044/ 611 384
http://mun.sliven.bg