Новини

Цели

Проектът си поставя за цел да обучи 98 лица (безработни и работещи), желаяещи да развиват собствен бизнес, да планират и стартират самостоятелна стопанска дейност. Цели се подпомаганите целеви групи да получат комплекс от услуги, които да ги подпомогнат в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и да бъдат подпомогнати в превръщането на бизнес идеите в жизнеспособни бизнес планове за реализация на стопанска дейност.

Друга цел на проектното предложение е да се окаже съдействие на бенефициентите от целевата група в търсене на подходящи източници на финансиране, достъп до юридически, счетоводни и данъчни услуги и подкрепа за започване на стопанска дейсност. Очаква се новорегистрираните фирми да имат възможност да ползват ваучери, които да им осигуряват безплатно счетоводно обслужване, достъп до безплатни юридически, данъчни, финансови и др. консултации.