Новини

„Уника про“ ЕООД вписана в ТР

На 25.01.2018 г. бе вписана в ТР втората регистрирана по проекта фирма. „Уника про“ ЕООД е с предмет на дейност Отдаване по под наем, посредничество, търговия, услуги, сделки с интелектуална собственост; търговско представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Предстои регистрцията на още една фирма от лице, участвало в обученията по Дейност 2.