Новини

Първата регистрирана по проекта фирма

На 28.11.2018 г. бе вписана първата регистрирана по проекта фирма. „Елизиум ландскейп“ ЕООД ще развива своята дейност в сферата на планиране, проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, паркови пространства и техните съоръжения – жилищни комплекси, резиденции, обществени паркове и частни градини, зелено строителство на сгради /покривно озеленяване и вертикални стени/ интериорно озеленяване, вилно-туристически центрове, детски площадки и др.

Продължават консултациите на още 2 от лицата, преминали обучение.