Новини

„Подкрепа за предприемачество в Област Сливен“

На 6.10.2018 г. стратира първата група за обучения по предприемачество по проект проект № BG05M9OP001-1.023- за 0169 „Подкрепа за предприемачество в Област Сливен“. В групата са включени 7 лица, 2 от които заети и 5 неактивни. Предвижда се обучченията да приключат на 12.11.2018г. и част от лицата да бъдат включени в консултации и да регистрират фирми за стартиране на собствен бизнес.

Да им пожеалем УСПЕХ!