Новини

Добре дошли на интернет страницата на проект № BG05M9OP001-1.023-0169 „Подкрепа за предприемачество в Област Сливен“. Партньори по проекта са Сдружение „Паралел“, Регионален център за икономическо развитие Сливен и Община Сливен.

Основни дейности по проекта са:

  1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

  2. Предоставяне на обучения свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност;

  3. Предоставяне на индивидуални консултации по предприемачество.